Author Archives: admin

8 tips om over WO1 te praten in het BuSO

Op uitnodiging van leerkracht Hilde Wielandts gaf ik, een jonge doctoraatsstudente geschiedenis, vorig jaar een presentatie over de Eerste Wereldoorlog in het Bijzonder Secundair Onderwijs St-Gregorius in Gentbrugge.

De 16 leerlingen waaraan ik toen les gaf worden er voorbereid op een toekomst waarin ze beschermd werken in het kader van tewerkstellingsprojecten op maat (OV2).

Ik was best wel nerveus, want ik heb nauwelijks leservaring. Om me goed voor te bereiden heb ik toen veel gelezen en nagedacht over strategieën om de aandacht van de leerlingen te vangen, en over de boodschap die ik als historica wou overbrengen.

De PPT presentatie die ik voor deze gelegenheid maakte, kun je hier bekijken om inspiratie op te doen. Hieronder volgen ook nog een aantal tips:

Zoek persoonlijke verhalen van getuigen die ongeveer even oud waren als de leerlingen
Start vanuit de beleving van de leerlingen. Getuigenissen maken de oorlog concreet, vooral als de getuigen even oud waren of uit dezelfde streek kwamen als de leerlingen. Licht een getuigenis toe, en probeer de leerlingen te betrekken bij het verhaal. 

Hoe concreter het voorbeeld, hoe gemakkelijker de leerlingen zich kunnen inleven in het verhaal. Tijdens mijn presentatie besprak ik het levensverhaal van de Ierse soldaat John Condon, die een beetje jonger was dan de leerlingen, en van spionne Gabrielle Petit, die een aantal jaar ouder was dan hen.

Maar opgelet: “Historische empathie wil menselijke keuzes begrijpen en is niet louter meeleven met slachtoffers of het veroordelen van daders”, aldus één van de toetsstenen herinneringseducatie die opgesomd worden in de overigens uitstekende brochure ‘100 jaar Groote Oorlog – herdenken in de klas’.

Zoek lokale voorbeelden
Ga op zoek naar foto’s van je gemeente in oorlogstijd. Sommige gemeenten of regio’s beschikken over een gedigitaliseerde beeldbank die de zoektocht aanzienlijk vergemakkelijkt, zoals Brugge, Oostende, Kortrijk, Mechelen, Antwerpen (Beeldbank AVA).

Bijna elke Belgische gemeente heeft een oorlogsmonument, en veel van die monumenten worden gedetailleerd beschreven in de Inventaris Onroerend Erfgoed. Toon een foto (of nog beter – ga erheen) en bespreek de betekenis en historiek van het monument. De leerlingen kennen het vast en passeren er misschien wel elke dag, vaak zonder te weten dat het monument naar de Eerste Wereldoorlog verwijst.

Benadruk de tol die het conflict eiste
Voor deze tip haalde ik de mosterd bij een interview met historica Sophie de Schaepdrijver (dat je hier kunt nalezen in de brochure “100 jaar Groote Oorlog herdenken in de klas”, p. 15). Zij maakt duidelijk onderscheid tussen lager en secundair onderwijs, en stelt dat leerkrachten in het lager best de nadruk leggen op de tol die het conflict eiste en op het (over)leven aan het front en in het bezette land. In het secundair mag wat dieper ingegaan worden op de internationale dimensie van het conflict.

Voor het BuSO lijkt het me belangrijk om het vooral te hebben over België in oorlog, en wat dat concreet precies betekent, zonder echter de internationale dimensie te vergeten, en af en toe, rekening houdend met het niveau van de leerlingen, de blik te verruimen en België in een breder kader te plaatsen. Zelf deed ik dit door een foto te tonen van de koloniale troepen in Congo (“er werd ook gevochten in Afrika”) en een tweede foto van Marokkaanse strijders in de Westhoek (“er vochten Marokkanen in België”).

Spreek niet enkel over de soldaten, maar ook over de burgerbevolking
De Belgische oorlogservaring beperkt zich niet tot het IJzerfront, maar omvat ook de bezetting en de ballingschap. Vertel het verhaal van de Belgen die bleven en zij die vluchtten, van de problemen waarmee zij geconfronteerd werden, en van hun reacties daarop.

Praat ook over de spanningen die tussen hen bestonden (zie daarvoor het uitstekende artikel van Antoon Vrints over “Eenheid in verdeeldheid. Tegenstellingen in België tijdens WO1″, gepubliceerd in 2014 in het Belgisch Tijdschrift voor Belgische Geschiedenis). De bevolking vond de vluchtelingen maar lafaards, terwijl de vluchtelingen vonden dat de blijvers zich niet hard genoeg verzetten tegen het bezettingsregime. Vraag de leerlingen wat ze zelf gedaan zouden hebben: vluchten, blijven of vechten?

Begeleid de blik van de leerlingen bij het bekijken foto’s, documenten en objecten
Foto’s, documenten en objecten zijn essentieel om te kunnen komen tot een ‘historische sensatie’. Gebruik ze niet gewoon als illustratie bij je uitleg, maar als bronnenmateriaal en als vertrekpunt. Ga er nooit vanuit dat de leerlingen begrijpen wat ze zien. Stel vragen en begeleid hun blik, zodat ze niet gewoon kijken maar begrijpen.

Voor leerkrachten is het niet altijd even makkelijk om aan objecten of aan documenten te raken. Vraag aan de leerlingen of ze zelf toevallig niets in huis hebben (een meisje in Gentbrugge had de medaille van haar overgrootvader, die vocht aan de IJzer, meegebracht). Propagandaposters en reproducties van krantenartikels kunnen gevonden worden in de Oorlogskranten, die je vindt in je plaatselijke bibliotheek.

Wees kritisch als je foto’s, documenten en objecten toont
Ons beeld van de Eerste Wereldoorlog wordt gevormd door propaganda- en anti-oorlogsfilms, door artikels die verschenen in de gecensureerde en clandestiene pers en door foto’s die soms niet helemaal de werkelijkheid weergaven.  Als je een foto toont van een slagveld, leg dan zeker ook uit dat er tijdens de oorlog eigenlijk zelden of nooit foto’s werden getrokken tijdens de gevechten zelf, dat de meeste foto’s in scène zijn gezet achter het front en dat sommigen zelfs bestaan uit meerdere verknipte negatieven (“gefotoshopt”). Meer informatie vind je in de catalogus van de tentoonstelling Shooting range – Fotografie in de vuurlinie, die je vast ook in de plaatselijke bibliotheek terugvindt.

Schuw geen moeilijke concepten
Schuw geen moeilijke concepten, zoals incivisme of activisme, maar probeer die in eenvoudige bewoording uit te leggen. Maak een vergelijking met een soortgelijke situatie die de leerlingen al kennen en die er enigszins mee te maken heeft of erop lijkt (bijvoorbeeld incivisme en profiteurs), en leg uit hoe de twee concepten van elkaar verschillen. Maak hierbij gebruik van voorbeelden en verhalen.

Nodig experts uit of ga hen opzoeken
Dit is een tip van leerkracht Hilde Wielandts, die een indrukwekkend programme opstelde voor haar leerlingen. Ze nodigde niet alleen mij als historica uit, maar ook iemand van Handicap International die zou komen spreken over de slachtoffers van niet-ontploft oorlogstuig (Scars of War), en ze ging met haar klas later die week ook nog een vluchtelingencentrum bezoeken in Gent, zonder de klasreis te vergeten vermelden die ze organiseerde naar de frontstreek rond Ieper.

 

Karla Vanraepenbusch & Hilde Wielandts

Call for Posters WO1 in België

We nodigen alle master- en doctoraatsstudenten die werken rond de Eerste Wereldoorlog in België uit om een poster te presenteren in Brussel, 26 april 2016 op een studiedag met als thema: “De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?

Nu de eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Eerste Wereldoorlog achter ons ligt stellen heel wat mensen uit de erfgoedsector en het onderwijs zich de vraag: wat met de Eerste Wereldoorlog de volgende twee jaren? Zijn er nieuwe thema’s die we kunnen aansnijden? Andere invalshoeken die we kunnen hanteren? En hoe moet het verder na 2018?  Ook onderzoekers worstelen met deze problemen. Vele van de doctoraatsprojecten gingen van start rond 2014. Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek in 2018? Zal er nog interesse zijn? Een ontmoeting tussen mensen uit de onderzoekswereld, het onderwijs en de erfgoedsector kan tot verrassende antwoorden en nieuwe inzichten leiden.

Dit is je kans om je onderzoek kenbaar te maken aan een divers publiek uit de erfgoedsector, het onderwijs en de onderzoekswereld, en om je netwerk uit te breiden. Bovendien biedt deze studiedag ook de kans om concreet na te denken over hoe je je onderzoeksproject kan valoriseren na de herdenkingsperiode 2014-2018.

Richtlijnen: We zijn op zoek naar…

 • visueel aantrekkelijke posters die de essentie van het onderzoek in zo min mogelijk woorden presenteren
 • tekst en afbeeldingen moeten groot genoeg zijn om van een afstand te zien
 • in het Nederlands, Engels of evt. in het Frans
 • in A1 format (841 mm x 594 mm)
 • een mondelinge toelichting van 3 à 5 minuten bij de poster (in het Nederlands, Engels of evt. in het Frans)

De poster van Rose Spijkerman, verkozen tot “best poster” tijdens het congres War and Fatherland, is een goed praktijkvoorbeeld.

Praktisch:

 

De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna?!

Terugkeer van de Belgische vluchtelingen uit Nederland na de val van Antwerpen. © CegeSoma, beeld 56531, Collectie Mary Deloz

Terugkeer van de Belgische vluchtelingen uit Nederland na de val van Antwerpen. Het spoorwegverkeer was ontredderd, zodat men niet verder geraakte dan Merksem, van waaruit men dan te voet verder moest © CegeSoma, beeld 56531, Collectie Mary Deloz

De eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Eerste Wereldoorlog ligt achter ons. Heel wat mensen uit de erfgoedsector en het onderwijs kijken vooruit en stellen zich de vraag: wat kunnen we de komende twee jaar nog doen rond de Eerste Wereldoorlog? Zijn er nieuwe thema’s die we kunnen aansnijden of invalshoeken die we kunnen hanteren en vooral: wat na 2018? En hoe zorgen we ervoor dat alle inzet na 2018 ook duurzaam wordt verankerd?

Ook onderzoekers zijn met deze vragen bezig. Een ontmoeting kan tot verrassende antwoorden en nieuwe inzichten leiden.

Op 26 april krijgt u de stand van het laatste onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in België, reflecteren we samen over de samenwerking tussen onderwijs, erfgoed en academisch onderzoek en de pertinente vraag hoe deze resultaten na 2018 gevaloriseerd gaan worden. Tijdens workshops rond verschillende thema’s kunnen mensen uit de erfgoedsector, het onderwijs en onderzoekers kennismaken met/zich laten inspireren door nieuwe thema’s of invalshoeken en hun mogelijke toepassing in de praktijk. En samen nadenken hoe ze een aanbod voor een bepaalde doelgroep, zoals het onderwijs, ouderen, kinderen met gezinnen, enzovoort, kunnen uitwerken.

De studiedag wordt georganiseerd door FARO, CegeSoma, Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog (2014-18).

Meer info over het programma en hoe u zich kunt inschrijven vindt u hier.

Comment étudier la mémoire de la Grande Guerre?

 Séminaire théorique Memex WW1
12 février 2016, Bruxelles

Le tombeau du soldat inconnu, Bruxelles, Ugent adoreBRKZ.TOPO.974.O.04

Le tombeau du soldat inconnu, Bruxelles, Ugent adore BRKZ.TOPO.974.O.04

Nous vous invitons à participer le 12 février à notre séminaire théorique Comment étudier la mémoire de la Première Guerre mondiale?

Voici le programme:

10h Accueil

10h15 Approches méthodologiques et théoriques de l’histoire
Elise Julien (Université de Lille 3, Sciences Po Lille)
« Paris, Berlin: la mémoire de la guerre (1914-1933) »

11h15 Approches méthodologiques et théoriques de l’anthropologie historique
Victor Demiaux (Paris, École des Hautes Études en sciences sociales)
« La construction rituelle de la victoire dans les capitales européennes  »

12h30 Repas

13h30 Approches méthodologiques et théoriques de la géographie
Anne Hertzog (Université de Cergy-Pontoise)
« La mémoire est-elle géographique?  »

14h30 Discussion

Informations pratiques: 
Vendredi 12 février 2016, 10h à 16h
Bruxelles, CegeSoma, Square de l’aviation 29
Merci de confirmer votre présence avant le 8 février à Karla Vanraepenbusch
karla[dot]vanraepenbusch[at]cegesoma[dot]be

Memex WW1 at the War and Fatherland Conference

War&Fatherland Conference poster-page-001

In a couple of days, the international conference War and Fatherland will start, and we are so excited to take part in this:

Wednesday, October 14
Laurence van Ypersele will be co-chairing the first session on The Fatherland and the Other.

Geneviève Warland will be co-chairing the second session on Cosmopolitan Identities and Ideas.

Thursday, October 15
Toon Vrints will be co-chairing the fifth session on Town and Nation.

The junior researchers Pierre Bouchat, Rose Spijkerman, Myrthel Van Etterbeeck and Karla Vanraepenbusch will all present their research during the poster session.

Chantal Kesteloot will be moderating the roundtable discussion of the closing session. Laurence van Ypersele, Toon Vrints and Karla Vanraepenbusch will be participating in the discussion.

We hope you will be enjoying the conference, and we look forward to meeting you!

Karen Shelby on Belgian museums of the Great War

Memex WW1 has the pleasure to invite you to a lecture of and discussion with art historian Karen Shelby. She will be presenting her current book project History, Memory or Commerce?: Belgian Museums of the Great War, in which she examines several prominent museums along the Western Front in Flanders, Belgium, within the framework of the centennial of the Great War.

The history of the Belgian experience is relatively unknown outside of the country. English-language accounts of the war focus on Great Britain, France, and Germany (and usually in that order). In the years leading up to the centennial, a surge in research on the war was paralleled by a wider non-academic interest of the conflict. In preparation for the anniversary, many of the Belgian museums and other institutions dedicated to the war overhauled exhibition content, redesigned education programs, and reorganized their archives. As 2014 approached, the directors and curators noted a need to re-evaluate the ways in which the war was presented to a contemporary public. Many were influenced by the “new museology,” which addresses the relationship between museums and their societies and communities. I analyze the recent changes in the museums and demonstrate how a political and historical framework has influenced the content of these intuitions to address the war from a local, Belgian and Flemish experience. The focus on only museums in Flanders, Belgium, allows for an in-depth evaluation of how each museum in Flanders works with, as well as competes against, one another in the memory and tourist industry in the region.

Karen Shelby is an Assistant Professor of Art History at Baruch College, City College of New York. She holds a M.A. from The Ohio State University with a concentration in Southeast Asian Buddhist Art and Architecture and a Ph.D. in art history from the Graduate and University Center of the City College of New York. She is currently a visiting professor at the Universiteit Gent for Fall 2015 sponsored by a Fulbright/Terra Foundation of American Art Fellowship. Her research focuses on the visual culture of the Great War with an emphasis on the memory of the conflict in Belgium, specifically Flemish nationalism. Her book, Flemish Nationalism and the Great War: The Politics of Memory, Visual Culture and Commemoration, was published by Palgrave Macmillan in 2014.

 

Practical:
Friday, November 27, 10 pm until 1 am
Venue : Belspo, avenue Louise/Louizalaan, 231, 1060 Bruxelles
Free entrance, but please register by emailing genevieve [dot] warland [at] uclouvain [dot] be

Call for Papers (Im)material Memory Traces in the Urban Landscape (Europe, 19th-20th Century)

Deadline for submission: October 31, 2015

Liège, Place du Maréchal Foch, Monument de la Victoire, Ugent adore BRKZ.TOPO.992.O.01

Cities are far from neutral spaces. The urban landscape reflects tensions and reveals conflicting interests. Nineteenth- and twentieth-century political organisations, cultural associations, learned societies and religious communities consciously produced and reused urban spaces to express and expand their local prominence and influence. Moreover, through (im)material traces, such as impressive buildings, public sculptures, street names, commemorative plaques, parades, public ceremonies etc., these local agencies invested the urban landscape with selected narratives, histories, memories and symbols.

At the same time, the meaning of (im)material memory traces is often the subject of controversy, conflict, contest and negotiation. Within the city, multiple voices challenge the identities represented by these traces. Opposing groups, minorities or regular citizens reappropriate them and subsequently invest these sites with new meanings and new ceremonies. As memories shift through time, these traces will also have new meanings for future generations.

Likewise, (im)material traces are subject to the evolving urban landscape. Nineteenth- and twentieth-century cities underwent profound urban transformations, which had considerable impacts on, for instance, their specific spatial context, visibility or accessibility. These urban changes sometimes even result in their replacements or demolitions.

Following the spatial turn of the 1970s and 1980s in human sciences, urban historians consider the urban space as a determining factor in socio-economic, cultural and political processes, while many others rarely consider the spatial embedding of (im)material memory traces. The power of (im)material memory traces is nonetheless very much related to their specific and well-considered location within the urban landscape.

Therefore, we invite submissions that will consider the role of (im)material memory traces, how they transform the urban landscape into a battleground and how their relation with the evolving urban landscape and populations changes over time. All papers relevant to the subject of (im)material memory traces are welcomed, but we especially encourage applications that relate these traces, the urban landscape, memory and space to the following key themes:
– the Sense of Place
– the Politics of Space
– Place, Memory and Identity
– Place, Memory and Affect
– Contingent and contested Meanings
– Absent, Silenced and suppressed Memories

Keywords(im)material symbols, cultural geography, cultural history, memorials, political history, urban identities, urban memory, urban spaceSession organisers:

Karen Vannieuwenhuyze, Power in History – Centre for Political History, University of Antwerp, Belgium

Karla Vanraepenbusch, Centre for Historical Research and Documentation on War and Contemporary Society (Cegesoma), Université catholique de Louvain (UCL), Belgium

 Deadline for paper proposals: 

October 31, 2015. Please submit your paper proposals to the EAUH website (Session M25).

This session will take place during the 13th International Conference on Urban History (August 24-27, 2016, Helsinki), organised by the European Association for Urban History.

Call for Posters War and Fatherland 2015

War&Fatherland Conference poster-page-001

 

We invite all PhD students and postdoctoral researchers working on the First World War in Belgium to present posters for the War and Fatherland Conference in Brussels, October 14-15, 2015.

This poster session will offer a great opportunity for you to present your ongoing research to an international audience. It will allow you to improve your scientific communication skills since you will be receiving constructive feedback from both communication specialists and historians. The resulting poster will also be a useful tool for further presentations. In this perspective, we invite you to also present your poster on December 9 to the heritage sector.

The poster session is taking place on Thursday October 15. Presenters need to be available to discuss their poster after lunch. The informal and interactive setting of the poster session makes it easy to engage in one-to-one discussion with people interested in the presenter’s research.

Poster presenters do not have to pay the admission fee and do not need to register for the War and Fatherland Conference. They are also entitled to lunch, coffee and a participation folder.

Guidelines for posters → posters should be…

 • eye-catching, visual representations of a topic. An effective poster presentation highlights, with a visual display and the least possible text, the main points or components of a project. Text and images should be large enough to be seen from a distance of several feet. For more information, we recommend the free online course, developed by The Floor is Yours: http://thefloorisyours.be/en/ebook/
 • in English
 • in A1 format. This equals 841 mm x 594 mm or 23.4 Inches x 33.1 Inches.

You should be prepared to give a brief oral introduction to your research project and answer questions (in English) on September 15 and October 15.

Deadlines and Calendar

 • You have to submit your poster as a digital document in PDF format by September 1 through e-mail (karla [dot] vanraepenbusch [at] cegesoma [dot] be, florent [dot] verfaillie [at] cegesoma [dot] be or janw [dot] naert [at] ugent [dot] be). You also have to print your poster, and bring it on the 15th to Cegesoma for the academic workshop.
 • On September 15, we organize an academic workshop at Cegesoma during which you will attend a lecture by The Floor is Yours on academic posters design and receive a personalised feedback from a panel of experts. You will then have two more weeks to make final adjustments to your poster.
 • You have to submit the final version of your poster as a digital document in PDF format by October 1 through e-mail (karel [dot] strobbe [at] cegesoma [dot] be) Your poster will then be uploaded on the website of the War and Fatherland Conference. You also have to hand in a printed version of the poster (A1 format) to Karel Strobbe (Cegesoma, Square de l’aviation 29, 1070 Brussels) between October 1 and October 13.
 • Your poster will be on display at the War and Fatherland Conference, both on October 14 and 15. On Thursday October 15 (1:15 to 2 pm), you will be presenting your poster to an international audience.
 • We also invite you to present your poster on December 9 at a seminar on the First World War, organised by Cegesoma, Faro en Projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog. During this seminar, we wish to bring together young researchers and heritage workers, valorise ongoing research projects and create public history projects. More information will follow.

 

 

Barbara Rosenwein on Emotional Communities

Rosenwein

 

Memex WW1 has the pleasure to invite you to a lecture of and discussion with renowned historian Barbara Rosenwein (Loyola University Chicago): Sorrow and Pity: The Emotional Community of the Fifteenth-Century Burgundian Court

Practical:
Friday 03.07.2015, 10-13h
Venue : Belspo, avenue Louise/Louizalaan, 231, 1060 Bruxelles
Free entrance, but please register by emailing genevieve [dot] warland [at] uclouvain [dot] be before June 29, 2015