Category Archives: Conference

Memex WW1 at the War and Fatherland Conference

War&Fatherland Conference poster-page-001

In a couple of days, the international conference War and Fatherland will start, and we are so excited to take part in this:

Wednesday, October 14
Laurence van Ypersele will be co-chairing the first session on The Fatherland and the Other.

Geneviève Warland will be co-chairing the second session on Cosmopolitan Identities and Ideas.

Thursday, October 15
Toon Vrints will be co-chairing the fifth session on Town and Nation.

The junior researchers Pierre Bouchat, Rose Spijkerman, Myrthel Van Etterbeeck and Karla Vanraepenbusch will all present their research during the poster session.

Chantal Kesteloot will be moderating the roundtable discussion of the closing session. Laurence van Ypersele, Toon Vrints and Karla Vanraepenbusch will be participating in the discussion.

We hope you will be enjoying the conference, and we look forward to meeting you!

De Nederlandse en Vlaamse literatuur tijdens en na WO1

Portret van de Vlaamse schrijver Abraham Hans (1882-1939)

Portret van de Vlaamse schrijver Abraham Hans (1882-1939)

De Commissie voor Nederlandse taal-en letterkunde besteedt tijdens haar voorjaarsbijeenkomst bijzondere aandacht aan de Nederlandse en Vlaamse literatuur tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Myrthel Van Etterbeeck, doctoraatstudent aan de KUL en lid van de Memex WW1 onderzoeksgroep, presenteert er haar bevindingen over de oorlogsverhalen van Abraham Hans. Hieronder volgt het volledige programma:

‘Als nu de Dichters zwijgen, wie zal er dan spreken?’
Nederlandse schrijvers en buitenlandse culturele propaganda tijdens de Eerste Wereldoorlog
Tessa Lobbes (Universiteit Utrecht)

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkten Nederlandse schrijvers in de intrigerende context van een neutraal, maar tegelijk sterk internationaal georiënteerd en bij de oorlog betrokken land. Zowel Franse, Britse als Duitse ambtenaren bestookten deze Nederlandse intellectuelen met een veelkleurige cultuurpropaganda. Onderlinge verbondenheid diende immers ook via kunst en literatuur te worden versterkt. De ontmoetingen tussen de Nederlandse literaire wereld en deze buitenlandse cultuurpolitiek resulteerden in een veelheid aan posities die Nederlandse schrijvers innamen. Sommigen bleven neutraal, anderen kozen, soms heimelijk, kant. In deze lezing worden een aantal posities en oorlogsactiviteiten van Nederlandse schrijvers in de context van deze cultuurpropaganda belicht.

De oorlogsverhalen van Abraham Hans
Myrthel Van Etterbeeck (KU Leuven)

Hoewel er veel aandacht is voor de literaire dimensie van WOI beperkt deze zich veelal tot een klein corpus waarbinnen het zwaartepunt op de frontervaring ligt. De Vlaamse oorlogsliteratuur, en zeker het aandeel waar de burgerervaring centraal staat, is grotendeels vergeten. Eén van de weinige uitzonderingen hierop is Bezette Stad van Paul van Ostaijen. Een werk dat bij verschijnen zo baanbrekend was dat zelfs de literaire voorhoede het er moeilijk mee had. Door zijn ontegensprekelijke esthetische en vernieuwende kwaliteiten heeft het heel wat kritische aandacht ontvangen. Aan het andere eind van het spectrum vinden we Abraham Hans. Een immens populaire volksschrijver tijdens het interbellum die niet minder dan 12 romans en verschillende jeugdverhalen wijdde aan de oorlog en wiens werk tot op de dag van vandaag nauwelijks bestudeerd is. Tijdens de presentatie buig ik me over deze werken en exploreer ik het Vlaams-nationalistische discours binnen deze verhalen.

Vlaamse Frontliteratuur. Over poëticale en institutionele kwesties
Yves T’Sjoen (Universiteit Gent)

Een historisch-thematische benadering van oorlogsliteratuur is gezien de aard van de literaire productie relevant. Contextuele factoren hebben de Frontpoëzie bepaald. Het werk van Vlaamse frontdichters, onder wie Daan Boens, Filip de Pillecyn, Fritz Francken en August van Cauwelaert, kan daarnaast institutioneel worden gelezen. Dit perspectief hanteer ik voor een korte verkenning. In een eerste deel van de lezing besteed ik vanuit panoramisch oogpunt aandacht aan de poëzie die tijdens de Groote Oorlog aan het Belgische front in de Westhoek is geschreven. Daarna onderneem ik een literair-institutionele lezing van Vlaamse oorlogspoëzie. De casus Daan Boens, auteur van drie oorlogsbundels, krijgt een centrale plaats in mijn beschouwing.

PRAKTISCH

Voorjaarsbijeenkomst van de Commissie voor Nederlandse taal- en letterkunde
Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde
woensdag 13 mei 2015 (14u-17u)
Universiteitsbibliotheek Leiden

Première Journée des Doctorants de la Première Guerre mondiale en Belgique

Copyright Cegesoma Fonds Nicole Ruys Beeld 283488

Copyright Cegesoma Fonds Nicole Ruys Beeld 283488

La Première Journée des Doctorants de la Première Guerre mondiale a vocation à donner un aperçu des recherches en cours et des nouvelles tendances de la recherche, ainsi qu’à faciliter les échanges entre jeunes chercheurs et spécialistes.

PROGRAMME

9h Accueil

9h20 Introduction

Nico Wouters (Cegesoma) – The Great War from Below

Olivier Luminet (UCL) – Expériences et mémoires de la Grande Guerre en Belgique

 

9h30 Expériences de guerre au front

Discutant Prof. Antoon Vrints (UGent)

9h35 Dominiek Dendooven (UA & IFFM) “Subaltern War Experiences in the First World War. Non-European involvement in Belgium and Northern France, 1914-1920”

9h50 Rose Spijkerman (UGent) “Eer en schaamte in het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog”

10h05 Cedric Van Dijck (UGent) “Modernism at the Front: Modernist Temporality in British War Journals and Magazines”

10h20 Discussion

11h00 Pause

 

11h15 Pouvoir politique

Discutant Jonas Campion (UCL)

11h20 Jan Naert (UGent) “Burgemeesters in de Eerste Wereldoorlog. Besturen onder de Duitse bezetting in België en Noord-Frankrijk (1914-1921)”

11h35 Karen Lauwers (UA) “Democratisering van onderuit? De impact van de Eerste Wereldoorlog op de interacties tussen volksvertegenwoordigers en ‘gewone burgers’ in België en Frankrijk, 1910-1930”

12h50 Discussion

12h20 LUNCH

 

13h30 Droit international et juristes belges

Discutant Mélanie Bost (Cegesoma)

13h35 Juliette Lafosse (ULB) “Les positions doctrinales des juristes belges autour de la Première Guerre mondiale”

13h50 Vincent Genin (ULG) “Les juristes belges de Droit international au contact de la Première Guerre mondiale. Vécu et mémoire des acteurs d’un phénomène transnational (1870-1930)”

14h05 Enika Ngongo (UCL Saint Louis) “Le Congo et la Grande Guerre. Enjeux et mutations dans la colonisation belge (1914-1931)”

14h20 Discussion

15h00 Pause

 

15h15 Impact de la guerre

Intro discutant Matthias Meirlaen (KUL)

15h20 Fabian Van Wesemael (UGent) “Oud-strijders van WO1 in België: onderzoeksperspectieven”

15h35 Pierre Bouchat (ULB) “Représentations de la Grande Guerre en Europe”

16h50 Discussion

 

16h20 Laurence van Ypersele – Conclusions

17h00 Fin

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Date:
23 mars 2015 9h-17h

Lieu:
CEGESOMA – Square de l’aviation 29 – 1070 Anderlecht

Inscription:
florent [dot] verfaillie [at] cegesoma [dot] be

 

 

 

Eerste Doctorandidag Eerste Wereldoorlog in België

Cegesoma Beeld 283487

Met deze doctorandidag willen we een overzicht te geven van het onderzoek dat momenteel wordt verricht en van nieuwe tendenzen in het onderzoeksveld, alsook om een uitwisseling van ideeën mogelijk te maken tussen jonge onderzoekers en specialisten.

 

PROGRAMMA

9h Onthaal

9h20 Introductie

Nico Wouters (Cegesoma) – The Great War from Below

Olivier Luminet (UCL) – Ervaringen van en herinneringen aan de Groote Oorlog in België

 

9h30 Oorlogservaringen aan het front

Referent Prof. Antoon Vrints (UGent)

9h35 Dominiek Dendooven (UA & IFFM) “Subaltern War Experiences in the First World War. Non-European involvement in Belgium and Northern France, 1914-1920”

9h50 Rose Spijkerman (UGent) “Eer en schaamte in het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog”

10h05 Cedric Van Dijck (UGent) “Modernism at the Front: Modernist Temporality in British War Journals and Magazines”

10h20 Discussie

11h00 Pauze

 

11h15 De politieke macht

Referent Jonas Campion (UCL)

11h20 Jan Naert (UGent) “Burgemeesters in de Eerste Wereldoorlog. Besturen onder de Duitse bezetting in België en Noord-Frankrijk (1914-1921)”

11h35 Karen Lauwers (UA) “Democratisering van onderuit? De impact van de Eerste Wereldoorlog op de interacties tussen volksvertegenwoordigers en ‘gewone burgers’ in België en Frankrijk, 1910-1930”

12h50 Discussie

12h20 LUNCH

 

13h30 Het internationaal recht en de Belgische juristen

Referent Mélanie Bost (Cegesoma)

13h35 Juliette Lafosse (ULB) “Les positions doctrinales des juristes belges autour de la Première Guerre mondiale”

13h50 Vincent Genin (ULG) “Les juristes belges de Droit international au contact de la Première Guerre mondiale. Vécu et mémoire des acteurs d’un phénomène transnational (1870-1930)”

14h05 Enika Ngongo (UCL Saint Louis) “Le Congo et la Grande Guerre. Enjeux et mutations dans la colonisation belge (1914-1931)”

14h20 Discussie

15h00 Pauze

 

15h15 De impact van de oorlog

Referent Matthias Meirlaen (KUL)

15h20 Fabian Van Wesemael (UGent) “Oud-strijders van WO1 in België: onderzoeksperspectieven”

15h35 Pierre Bouchat (ULB) “Représentations de la Grande Guerre en Europe”

16h50 Discussie

 

16h20 Laurence van Ypersele – Conclusies

17h00 Einde

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum:
23 maart 2015 9h-17h

Plaats:
CEGESOMA – Luchtvaartsquare 29 – 1070 Anderlecht

Inschrijven:
karla [dot] vanraepenbusch [at] cegesoma [dot] be

 

 

Vivre l’occupation sur le front Ouest

France et Belgique, Téophile Steinlen 1915, Copyright Gallica http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10510679j

France et Belgique, Téophile Steinlen 1915, Copyright Gallica http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10510679j

Le 13 février 2015, l’Institut de Recherches Historiques du Septentrion, Université de Lille 3, organise une journée d’étude “Vivre l’occupation sur le front Ouest pendant la Première Guerre mondiale”. Voici le programme